Tag Archives: gạch bông tổng hợp

Gạch bông tổng hợp ngẫu nhiên loại B

Gạch bông cổ điển Patchwork mix color Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Gạch bông tổng hợp tông màu trắng xám đen B

Gạch bông cổ điển Patchwork B-W-G Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Gạch bông tổng hợp tông màu đỏ vàng nâu B

Gạch bông Patchwork R-Y-B Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Gạch bông tổng hợp tông màu xanh dương – trắng loại B

Gạch bông tổng hợp xanh dương trắng CTS Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.