Posts Tagged "122.1"

Gạch bông cổ điển CTS Sweden-43A

Gạch bông cổ điển CTS 122.1

Gạch bông cổ điển CTS 122.1 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More