Posts Tagged "130.1"

Gạch bông cổ điển CTS 130.1

Gạch bông cổ điển CTS 130.1

Gạch bông cổ điển CTS 130.1, được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay tại nhà máy CTS. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật….Gạch bông CTS được kiểm soát chất lượng theo qui trình

Read More