Posts Tagged "công trình gạch bông"

gạch bông

Thiết kế nhà bếp hài hòa hợp phong thủy bằng gạch ốp lát trang trí

Nhà bếp là một không gian vô cùng quan trọng đối với mỗi gia đình. Đó là nơi giữ tổ ấm, hạnh phúc của mỗi gia đình và ảnh hưởng tới sự thịnh vượng của gia chủ. Chính vì thế

Read More
Gạch bông cổ điển CTS 20.1

Gạch bông cổ điển CTS 20.1

Gạch bông cổ điển CTS 20.1 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Gạch bông cổ điển CTS 23.1

Gạch bông cổ điển CTS 23.1

Gạch bông cổ điển CTS 23.1 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Gạch bông cổ điển CTS 27.1

Gạch bông cổ điển CTS 27.1

Gạch bông cổ điển CTS 27.1 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Gạch bông cổ điển CTS 1.1

Gạch bông cổ điển CTS 1.1

Gạch bông cổ điển CTS 1.1 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Bàn Mosaic thủ công CTS-01

Bàn Mosaic thủ công CTS-01

Bàn Mosaic thủ công CTS-01 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Gạch bông cổ điển CTS BC-106

Gạch bông cổ điển CTS BC-106

Gạch bông cổ điển CTS BC-106 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Gạch bông tổng hợp tông màu xanh dương - trắng loại B

Gạch bông tổng hợp tông màu xanh dương – trắng loại B

Gạch bông tổng hợp tông màu xanh dương – trắng loại B Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More

Căn hộ của Egue y Seta

Công trình sử dụng gạch bông CTS.

Read More