Posts Tagged "công trình"

Gạch bông cổ điển CTS 1.8

Gạch bông cổ điển CTS 1.8

Gạch bông cổ điển CTS 1.8 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Gạch bông cổ điển CTS 300.9

Gạch bông cổ điển CTS 300.9

Gạch bông cổ điển CTS 300.9 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More

Căn hộ của Egue y Seta

Công trình sử dụng gạch bông CTS.

Read More