Posts Tagged "cts 120.1"

Gạch bông cổ điển CTS Sweden-12a-color

Gạch bông cổ điển CTS 120.1

Gạch bông cổ điển CTS 120.1 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More