Posts Tagged "cts 121.1"

Gạch bông cổ điển CTS Sweden

Gạch bông cổ điển CTS 121.1

Gạch bông cổ điển CTS 121.1 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More