Posts Tagged "cts 123.1"

Gạch bông cổ điển CTS Sweden-Todra

Gạch bông cổ điển CTS 123.1

Gạch bông cổ điển CTS 123.1 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More