Posts Tagged "cts 124.1"

Gạch bông cổ điển CTS US-New

Gạch bông cổ điển CTS 124.1

Gạch bông cổ điển CTS 124.1 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More