Posts Tagged "cts 126.1"

Gạch bông cổ điển CTS 128.1

Gạch bông cổ điển CTS 128.1

Gạch bông cổ điển CTS 128.1, được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay tại nhà máy CTS. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật….Gạch bông CTS được kiểm soát chất lượng theo qui trình

Read More
Gạch bông cổ điển CTS 126.1

Gạch bông cổ điển CTS 126.1

Gạch bông cổ điển CTS 126.1, được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay tại nhà máy CTS. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật….Gạch bông CTS được kiểm soát chất lượng theo qui trình

Read More