Posts Tagged "cts 35.2"

Gạch bông cổ điển CTS 35.2

Gạch bông cổ điển CTS 35.2 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More