Posts Tagged "cts 76.1"

Gạch bông cổ điển CTS 76.1

Gạch bông cổ điển CTS 76.1 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More