Posts Tagged "cts Girgis-color"

Gạch bông cổ điển CTS

Gạch bông cổ điển CTS Girgis-color

Gạch bông cổ điển CTS Girgis-color Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More