Posts Tagged "cts motif 7"

Gạch bông cổ điển CTS

Gạch bông cổ điển CTS Motif 7

Gạch bông cổ điển CTS Motif 7 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More