Posts Tagged "motif 6"

Gạch bông cổ điển CTS

Gạch bông cổ điển CTS Motif 6

Gạch bông cổ điển CTS Motif 6 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More