Posts Tagged "phối cảnh gạch bông"

Gạch bông cổ điển CTS 27.3

Gạch bông cổ điển CTS 27.3

Gạch bông cổ điển CTS 27.3 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Gạch bông cổ điển CTS 6.1

Gạch bông cổ điển CTS 6.1

Gạch bông cổ điển CTS 6.1 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Gạch bông cổ điển CTS BC-101

Gạch bông cổ điển CTS BC-101

Gạch bông cổ điển CTS BC-101 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Gạch bông cổ điển CTS BC-102

Gạch bông cổ điển CTS BC-102

Gạch bông cổ điển CTS BC-102 Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

Read More
Nền gạch bông

Một số ý tưởng hay khi sử dụng gạch bông trong thiết kế

 

Read More