Gạch bông cổ điển CTS 31.1

Gạch bông cổ điển CTS 31.1
Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-gach_bong_311-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 31.1
Gạch bông TS 31.1 – 1 viên
gach bong-gach_bong_311_4-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 31.1
Gạch bông TS 31.1 – 4 viên
gach bong-gach_bong_311_16-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 31.1
Gạch bông TS 31.1 – 16 viên