Tiến độ sản xuất & giao hàng tại công ty gạch bông Việt Nam

1. Thời gian sản xuất:

Cứ mỗi đơn hàng 100 mét vuông : thời gian sản xuất là 20 ngày. Tăng thêm 50 mét vuông cộng lũy kế 7 ngày.

2. Thời gian giao hàng:
2.1. Địa bàn Tp.HCM (+ 20Km) là 02 ngày.
2.2 Địa bàn tỉnh ngoài Tp.HCM (+200Km) là 4 ngày.
2.3 Khu vực nam trung bộ: 5 ngày
2.4 Khu vực trung & bắc trung bộ + các tỉnh miền bắc: 7 ngày.

Chi tiết xin liên hệ hotline: 08.66863333 hoặc 0938.010516

[vc_contact_form form_email=”cts@cementtile.vn” form_name_field=”required” form_email_field=”required” form_phone_field=”required”]

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GẠCH BÔNG CỦA CHÚNG TÔI

[vc_clients]