Gạch bông cổ điển CTS 39.1

Gạch bông cổ điển CTS 39.1
Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-gach_bong_391-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 39.1
Gạch bông CTS 39.1 – 1 viên
gach bong-gach_bong_391_4-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 39.1
Gạch bông CTS 39.1 – 4 viên