Gạch bông cổ điển CTS 53.1

Gạch bông cổ điển CTS 53.1

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-350x350_fm_531-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 53.1
Gạch bông cổ điển CTS 53.1 – 1 viên
gach bong-350x350_fm_531_4-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 53.1
Gạch bông cổ điển CTS 53.1 – 4 viên
gach bong-350x350_fm_531_16-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 53.1
Gạch bông cổ điển CTS 53.1 – 16 viên