Gạch bông cổ điển CTS 57.1

30/08/2016

Gạch bông cổ điển CTS 57.1

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-350x350_fm_571-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 57.1

Gạch bông cổ điển CTS 57.1 – 1 viên

gach bong-350x350_fm_571_4-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 57.1

Gạch bông cổ điển CTS 57.1 – 4 viên

gach bong-350x350_fm_571_16-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 57.1

Gạch bông cổ điển CTS 57.1 – 16 viên