Gạch bông cổ điển CTS 67.1

29/08/2016

 

gach bong-gach_bong_671-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 67.1

Gạch bông CTS 67.1 – 1 viên

gach bong-gach_bong_671_4-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 67.1

Gạch bông CTS 67.1 – 4 viên

gach bong-gach_bong_671_16-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 67.1

Gạch bông CTS 67.1 – 16 viên