Gạch bông cổ điển CTS Motif 3

29/11/2016

Gạch bông cổ điển CTS Motif 3

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-motif3-300x300 Gạch bông cổ điển CTS Motif 3

Gạch bông cổ điển CTS Motif 3 – 1 viên

gach bong-motif3-4tiles Gạch bông cổ điển CTS Motif 3

Gạch bông cổ điển CTS Motif 3 – 4 viên

gach bong-motif3-16tiles-300x300 Gạch bông cổ điển CTS Motif 3

Gạch bông cổ điển CTS Motif 3 – 16 viên