Dung dịch bảo vệ gạch bông CTS SEALER

Dung dịch bảo vệ gạch bông CTS SEALER

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-350x350_fm_Ha_cht_ph_gch_bng_CTS-300x300 Dung dịch bảo vệ gạch bông CTS SEALER
Dung dịch bảo vệ gạch bông CTS SEALER