Gạch bông cổ điển CTS TERRAZZO 2.X

Gạch bông cổ điển CTS TERRAZZO 2.X

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-350x350_fm_terrozo_21_16-300x300 Gạch bông cổ điển CTS TERRAZZO 2.X
Gạch bông cổ điển CTS TERRAZZO 2.X – 1 viên
gach bong-350x350_fm_terrozo_21-300x300 Gạch bông cổ điển CTS TERRAZZO 2.X
Gạch bông cổ điển CTS TERRAZZO 2.X – 4 viên
gach bong-350x350_fm_terrozo_21_4-300x300 Gạch bông cổ điển CTS TERRAZZO 2.X
Gạch bông cổ điển CTS TERRAZZO 2.X – 16 viên