Gạch bông cổ điển CTS 124.1

Gạch bông cổ điển CTS 124.1

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-US-New-01-2017-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 124.1
Gạch bông cổ điển CTS 124.1
gach bong-US-New-01-2017-4tiles-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 124.1
Gạch bông cổ điển CTS 124.1 – 4 viên
gach bong-US-New-01-2017-16tiles-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 124.1
Gạch bông cổ điển CTS 124.1 – 16 viên