Gạch bông cổ điển CTS 121.1

17/02/2017

Gạch bông cổ điển CTS 121.1

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-Sweden-16-12-2016-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 121.1

Gạch bông cổ điển CTS 121.1

gach bong-Sweden-16-12-2016-4tiles-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 121.1

Gạch bông cổ điển CTS 121.1 – 4 viên

gach bong-Sweden-16-12-2016-16tiles-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 121.1

Gạch bông cổ điển CTS 121.1 – 16 viên