Gạch bông cổ điển CTS 123.1

17/02/2017

Gạch bông cổ điển CTS 123.1

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-Sweden-Todra-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 123.1

Gạch bông cổ điển CTS 123.1

gach bong-Sweden-Todra-4tiles-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 123.1

Gạch bông cổ điển CTS 123.1 – 4 viên

gach bong-Sweden-Todra-16tiles-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 123.1

Gạch bông cổ điển CTS 123.1 – 16 viên