Gạch bông cổ điển CTS 26.1

29/08/2016

Gạch bông cổ điển CTS 26.1

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-350x350_fm_261-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 26.1

Gạch bông cổ điển CTS 26.1 – 1 viên

gach bong-350x350_fm_261_4-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 26.1

Gạch bông cổ điển CTS 26.1 – 4 viên

gach bong-350x350_fm_261_16-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 26.1

Gạch bông cổ điển CTS 26.1 – 16 viên