Gạch bông cổ điển CTS 62.1

29/08/2016

Gạch bông cổ điển CTS 62.1
Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-gach_bong_621_1-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 62.1

Gạch bông CTS 62.1 – 1 viên

gach bong-gach_bong_621_4-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 62.1

Gạch bông CTS 62.1 – 4 viên

gach bong-gach_bong_621_16-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 62.1

Gạch bông CTS 62.1 – 16 viên