Gạch bông cổ điển CTS 301

Gạch bông cổ điển CTS 301

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-350x350_fm_2015_06_02_12_01_11_1-297x300 Gạch bông cổ điển CTS 301
Gạch bông cổ điển CTS 301 – 1 viên
gach bong-350x350_fm_301_4-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 301
Gạch bông cổ điển CTS 301 – 4 viên
gach bong-350x350_fm_301_16-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 301
Gạch bông cổ điển CTS 301 – 16 viên