Gạch bông cổ điển CTS 301

29/08/2016

Gạch bông cổ điển CTS 301

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-350x350_fm_2015_06_02_12_01_11_1-297x300 Gạch bông cổ điển CTS 301

Gạch bông cổ điển CTS 301 – 1 viên

gach bong-350x350_fm_301_4-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 301

Gạch bông cổ điển CTS 301 – 4 viên

gach bong-350x350_fm_301_16-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 301

Gạch bông cổ điển CTS 301 – 16 viên