Gạch bông cổ điển CTS 302

Gạch bông cổ điển CTS 302

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-350x350_fm_2015_06_02_15_34_40_1-297x300 Gạch bông cổ điển CTS 302
Gạch bông cổ điển CTS 302 – 1 viên
gach bong-350x350_fm_302_4-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 302
Gạch bông cổ điển CTS 302 – 4 viên
gach bong-350x350_fm_302_16-300x300 Gạch bông cổ điển CTS 302
Gạch bông cổ điển CTS 302 – 16 viên