Gạch bông cổ điển CTS Circle-Matrix-color

Gạch bông cổ điển CTS Circle-Matrix-color

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-circle-matrix-color-300x300 Gạch bông cổ điển CTS Circle-Matrix-color
Gạch bông cổ điển CTS Circle-Matrix-color – 1 viên
gach bong-circle-matrix-color-4tiles-300x300 Gạch bông cổ điển CTS Circle-Matrix-color
Gạch bông cổ điển CTS Circle-Matrix-color – 4 viên
gach bong-circle-matrix-color-16tiles-300x300 Gạch bông cổ điển CTS Circle-Matrix-color
Gạch bông cổ điển CTS Circle-Matrix-color – 16 viên