Gạch bông cổ điển CTS Ciello_Linea-color

Gạch bông cổ điển CTS Ciello_Linea-color

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-Ciello_Linea-color-300x300 Gạch bông cổ điển CTS Ciello_Linea-color
Gạch bông cổ điển CTS Ciello_Linea-color – 1 viên
gach bong-Ciello_Linea-color-4tiles-300x300 Gạch bông cổ điển CTS Ciello_Linea-color
Gạch bông cổ điển CTS Ciello_Linea-color – 4 viên