Gạch bông cổ điển CTS Motif 4

Gạch bông cổ điển CTS Motif 4

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-motif4-300x300 Gạch bông cổ điển CTS Motif 4
Gạch bông cổ điển CTS Motif 4 – 1 viên
gach bong-motif4-4tiles-300x300 Gạch bông cổ điển CTS Motif 4
Gạch bông cổ điển CTS Motif 4 – 4 viên
gach bong-motif4-16tiles-300x300 Gạch bông cổ điển CTS Motif 4
Gạch bông cổ điển CTS Motif 4 – 16 viên