Gạch bông cổ điển CTS Motif 1

Gạch bông cổ điển CTS Motif 1

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-motif1-300x300 Gạch bông cổ điển CTS Motif 1
Gạch bông cổ điển CTS Motif 1 – 1 viên
gach bong-motif1-4tiles-300x300 Gạch bông cổ điển CTS Motif 1
Gạch bông cổ điển CTS Motif 1 – 4 viên
gach bong-motif1-16tiles-300x300 Gạch bông cổ điển CTS Motif 1
Gạch bông cổ điển CTS Motif 1 – 16 viên