Gạch bông cổ điển CTS Line

Gạch bông cổ điển CTS Line

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-line1-300x300 Gạch bông cổ điển CTS Line
Gạch bông cổ điển CTS Line – 1 viên
gach bong-line-4tiles-300x300 Gạch bông cổ điển CTS Line
Gạch bông cổ điển CTS Line – 4 viên
gach bong-line-16tiles-300x300 Gạch bông cổ điển CTS Line
Gạch bông cổ điển CTS Line – 16 viên