GẠCH BÔNG TỔNG HỢP NGẪU NHIÊN LOẠI B

Gạch bông tổng hợp ngẫu nhiên loại B

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-350x350_fm_Patchword_c_sn_copy1-1-300x300 GẠCH BÔNG TỔNG HỢP NGẪU NHIÊN LOẠI B
Gạch bông tổng hợp ngẫu nhiên loại B
gach bong-350x350_fm_Patchword_co_san__tong_do_copy2-2-300x300 GẠCH BÔNG TỔNG HỢP NGẪU NHIÊN LOẠI B
Gạch bông tổng hợp ngẫu nhiên loại B