GẠCH BÔNG TỔNG HỢP TÔNG MÀU TRẮNG XÁM ĐEN B

29/08/2016

Gạch bông tổng hợp tông màu trắng xám đen B

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-350x350_fm_patchwork_ngau_nhien_trang_xam_den_3-300x294 GẠCH BÔNG TỔNG HỢP TÔNG MÀU TRẮNG XÁM ĐEN B

GẠCH BÔNG TỔNG HỢP TÔNG MÀU TRẮNG XÁM ĐEN B

gach bong-350x350_fm_trang_xam_den_copy1-300x300 GẠCH BÔNG TỔNG HỢP TÔNG MÀU TRẮNG XÁM ĐEN B

Gạch bông tổng hợp tông màu trắng xám đen B