Gạch bông tổng hợp tông màu xanh dương – trắng loại B

Gạch bông tổng hợp xanh dương trắng CTS
Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-gach_bong_patchword_xanh_dng-300x184 Gạch bông tổng hợp tông màu xanh dương - trắng loại B
Gạch bông tổng hợp tông màu xanh dương – trắng loại B_1
gach bong-gach_bong_patchwork_blue-257x300 Gạch bông tổng hợp tông màu xanh dương - trắng loại B
Gạch bông tổng hợp tông màu xanh dương – trắng loại B_2