Gạch bông tổng hợp tông màu xanh dương – trắng loại B

Gạch bông tổng hợp tông màu xanh dương – trắng loại B

Được sản xuất với phương pháp thủ công bằng tay. Gạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật…. Độ bền hàng trăm năm.

gach bong-350x350_fm_patchword_xanh_dng-300x184 Gạch bông tổng hợp tông màu xanh dương - trắng loại B
Gạch bông tổng hợp tông màu xanh dương – trắng loại B
gach bong-350x350_fm_patchwork_blue-257x300 Gạch bông tổng hợp tông màu xanh dương - trắng loại B
Gạch bông tổng hợp tông màu xanh dương – trắng loại B