Tổng hợp 6DVD- 3DSMAX về Khách sạn và không gian công cộng Model Integration

Tổng hợp 6DVD- 3DSMAX về Khách sạn và không gian công cộng Model Integration

So với các thiết lập cuối cùng, thiết lập này như là một loạt mới bao gồm hơn 1600 3ds Max chic mô hình kịch bản của phong cách thiết kế nội thất khác nhau được tạo bởi Guoguangyiye trong năm 2012-2013. Số lượng các mô hình trong mỗi tập được thêm hơn 30. Các hiệu ứng hình ảnh có chất lượng cao; các bao bì đơn giản trở nên đầy màu sắc và bắt mắt hơn. Các bộ gồm 30 đĩa DVD của các mô hình 3D với phong cách khác nhau và thiết kế nội thất phong cách.
gach bong-20130425034135 Tổng hợp 6DVD- 3DSMAX về Khách sạn và không gian công cộng Model Integration
gach bong-504-4 Tổng hợp 6DVD- 3DSMAX về Khách sạn và không gian công cộng Model Integration

gach bong-504-10 Tổng hợp 6DVD- 3DSMAX về Khách sạn và không gian công cộng Model Integration

gach bong-11952051_941075582620576_2131129040884050651_n Tổng hợp 6DVD- 3DSMAX về Khách sạn và không gian công cộng Model Integration
gach bong-11220787_941075595953908_3399292007475348728_n Tổng hợp 6DVD- 3DSMAX về Khách sạn và không gian công cộng Model Integration
gach bong-11951368_941075599287241_8270032140293036950_n Tổng hợp 6DVD- 3DSMAX về Khách sạn và không gian công cộng Model Integration
gach bong-11873548_941075592620575_8934069571240739505_n Tổng hợp 6DVD- 3DSMAX về Khách sạn và không gian công cộng Model Integration
gach bong-11914020_941075665953901_8833373017317924649_n Tổng hợp 6DVD- 3DSMAX về Khách sạn và không gian công cộng Model Integration
gach bong-11903794_941075649287236_6713683042157135808_n Tổng hợp 6DVD- 3DSMAX về Khách sạn và không gian công cộng Model Integration
gach bong-11903798_941075642620570_7751170297437250566_n Tổng hợp 6DVD- 3DSMAX về Khách sạn và không gian công cộng Model Integration
gach bong-11947497_941075652620569_1583040313408522172_n Tổng hợp 6DVD- 3DSMAX về Khách sạn và không gian công cộng Model Integration
gach bong-11923217_941075705953897_2708718900604722263_n Tổng hợp 6DVD- 3DSMAX về Khách sạn và không gian công cộng Model Integration
gach bong-11899766_941075715953896_7971959726071461028_n Tổng hợp 6DVD- 3DSMAX về Khách sạn và không gian công cộng Model Integration
gach bong-11052371_941075709287230_759516690885268733_n Tổng hợp 6DVD- 3DSMAX về Khách sạn và không gian công cộng Model Integration
gach bong-11223535_941075559287245_7493057371973024746_n Tổng hợp 6DVD- 3DSMAX về Khách sạn và không gian công cộng Model Integration

Dowload theo link bên dưới:

Xem thêm Thư viện 3d max tại đây