Đồ án tốt nghiệp KTS – Parking house

Đồ án tốt nghiệp KTS – Parking house

SVTH: Nguyễn Văn Hưng

Lớp: 510110224
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư Trường ĐH Phương Đông – Hà Nội

gach bong-11194589_846507488737786_1417263752473300216_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Parking house

gach bong-10454963_846507312071137_2623087885906259326_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Parking house
gach bong-10662107_846507275404474_541649928409522773_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Parking house
gach bong-10835033_846507322071136_3322632226728039910_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Parking house
gach bong-11059478_846508472071021_5382741510946668819_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Parking house
gach bong-11110516_846504495404752_6174391836425940286_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Parking house
gach bong-11160596_846507178737817_4213513398339393709_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Parking house
gach bong-11165063_846504515404750_5502202812478642351_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Parking house
gach bong-11174232_846504415404760_4835214021445082489_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Parking house
gach bong-11182784_846507195404482_3791760088652954554_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Parking house
gach bong-11194616_846506175404584_1765933921899231357_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Parking house
gach bong-11203544_846507432071125_8627376819776421228_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Parking house
gach bong-11206536_846507188737816_7529146537951090038_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Parking house
gach bong-11233597_846507458737789_854899111196302631_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Parking house
gach bong-11244923_846507338737801_7013911102875501577_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Parking house
Tổng hợp bởi Kiến trúc 360, nguồn từ Tot Nghiep Pdu