Đồ án tốt nghiệp KTS – Tổ hợp TTTM – chung cư – văn phòng

Đồ án tốt nghiệp KTS – Tổ hợp TTTM – chung cư – văn phòng

SVTH: Phí Mạnh Sơn

Lớp: 510110141
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư Trường ĐH Phương Đông – Hà Nội

gach bong-11187381_788955741212112_7484472876512231941_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Tổ hợp TTTM - chung cư - văn phòng

gach bong-10353473_788955754545444_1949808007949078184_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Tổ hợp TTTM - chung cư - văn phòng
gach bong-10835330_788955654545454_1164382643198829190_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Tổ hợp TTTM - chung cư - văn phòng
gach bong-11060281_788955681212118_8380204636310246445_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Tổ hợp TTTM - chung cư - văn phòng
gach bong-11065869_788955684545451_4053779809429993717_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Tổ hợp TTTM - chung cư - văn phòng
gach bong-11084134_788955647878788_6132574378265110007_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Tổ hợp TTTM - chung cư - văn phòng
gach bong-11118501_788955677878785_1514709518612267539_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Tổ hợp TTTM - chung cư - văn phòng
gach bong-11165073_788955694545450_1544895727017504880_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Tổ hợp TTTM - chung cư - văn phòng
gach bong-11212732_788955651212121_2694177554274782526_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Tổ hợp TTTM - chung cư - văn phòng
gach bong-11254428_788955731212113_5629186847753590743_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Tổ hợp TTTM - chung cư - văn phòng
Tổng hợp bởi Kiến trúc 360, nguồn từ Tot Nghiep Pdu