Đồ án tốt nghiệp KTS – Khách sạn Tây Hồ

Đồ án tốt nghiệp KTS – Khách sạn Tây Hồ

SVTH: Cao Bắc Hải

Lớp: 510110321

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư Trường ĐH Phương Đông – Hà Nội

gach bong-11187447_765823633538218_7758536903055941791_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Khách sạn Tây Hồ

gach bong-885700_765816493538932_4109780088723652887_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Khách sạn Tây Hồ
gach bong-10379809_765816536872261_2641008510454214990_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Khách sạn Tây Hồ
gach bong-11055737_765816323538949_2499817843639008508_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Khách sạn Tây Hồ
gach bong-11111920_765823640204884_7274626768209340834_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Khách sạn Tây Hồ
gach bong-11174674_765816356872279_8662246268039748183_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Khách sạn Tây Hồ
gach bong-11181790_765816496872265_6127342254033205940_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Khách sạn Tây Hồ
gach bong-11182742_765816446872270_8794470197369866634_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Khách sạn Tây Hồ
gach bong-11187230_765816400205608_4799665076252780333_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Khách sạn Tây Hồ
gach bong-11200909_765816590205589_6009632036279402100_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Khách sạn Tây Hồ
gach bong-11203582_765820146871900_2340041474233549847_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Khách sạn Tây Hồ
gach bong-11203642_765816150205633_3527092774073047731_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Khách sạn Tây Hồ

Tổng hợp bởi Kiến trúc 360, nguồn từ Tot Nghiep Pdu