Đồ án tốt nghiệp KTS – Quy Hoạch khu du lịch Vĩnh Hội, Quy Nhơn

Đồ án tốt nghiệp KTS – Quy Hoạch khu du lịch Vĩnh Hội, Quy Nhơn

SVTH: Đỗ Đăng Tám

Lớp: 510110142
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư trường ĐH Phương Đông – Hà Nội
gach bong-885792_420359321468644_822584199866663561_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Quy Hoạch khu du lịch Vĩnh Hội, Quy Nhơn


gach bong-1501225_420359241468652_8889286865071006138_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Quy Hoạch khu du lịch Vĩnh Hội, Quy Nhơn
gach bong-10359025_420359428135300_8637384272051731277_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Quy Hoạch khu du lịch Vĩnh Hội, Quy Nhơn
gach bong-10669247_420359384801971_8625659211244194366_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Quy Hoạch khu du lịch Vĩnh Hội, Quy Nhơn
gach bong-11030826_420359244801985_5686562660443068706_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Quy Hoạch khu du lịch Vĩnh Hội, Quy Nhơn
gach bong-11187779_420359348135308_8519191855914846339_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Quy Hoạch khu du lịch Vĩnh Hội, Quy Nhơn
gach bong-11194605_420359414801968_537868294554941460_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Quy Hoạch khu du lịch Vĩnh Hội, Quy Nhơn
gach bong-11201109_420359391468637_4425193789093838118_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Quy Hoạch khu du lịch Vĩnh Hội, Quy Nhơn
gach bong-11203567_420359301468646_2488655140281318196_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Quy Hoạch khu du lịch Vĩnh Hội, Quy Nhơn
gach bong-11212161_420359271468649_7355525148288071017_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Quy Hoạch khu du lịch Vĩnh Hội, Quy Nhơn
gach bong-11239656_420359274801982_7169712629894694069_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Quy Hoạch khu du lịch Vĩnh Hội, Quy Nhơn
gach bong-11258912_420359358135307_6110641921386327515_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Quy Hoạch khu du lịch Vĩnh Hội, Quy Nhơn

Tổng hợp bởi Kiến trúc 360, nguồn từ Tot Nghiep Pdu