Đồ án tốt nghiệp KTS – QH chi tiết khu du lịch nghỉ mát Bến Bèo, Cát Hải, Hải Phòng

Đồ án tốt nghiệp KTS – QH chi tiết khu du lịch nghỉ mát Bến Bèo, Cát Hải, Hải Phòng

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư Trường ĐH Phương Đông – Hà Nội
Sinh Viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Sơn
Lớp: 510110245
gach bong-1509923_488849327939534_5528206350940493642_n Đồ án tốt nghiệp KTS - QH chi tiết khu du lịch nghỉ mát Bến Bèo, Cát Hải, Hải Phòng


gach bong-1610926_488849261272874_7670773286976764528_n Đồ án tốt nghiệp KTS - QH chi tiết khu du lịch nghỉ mát Bến Bèo, Cát Hải, Hải Phòng
gach bong-10410408_488849144606219_1710340849922386655_n Đồ án tốt nghiệp KTS - QH chi tiết khu du lịch nghỉ mát Bến Bèo, Cát Hải, Hải Phòng
gach bong-10985418_488849224606211_1276354430956993201_n Đồ án tốt nghiệp KTS - QH chi tiết khu du lịch nghỉ mát Bến Bèo, Cát Hải, Hải Phòng
gach bong-11050134_488849191272881_1236198996052058510_n Đồ án tốt nghiệp KTS - QH chi tiết khu du lịch nghỉ mát Bến Bèo, Cát Hải, Hải Phòng
gach bong-11164829_488849311272869_6426157366174049669_n Đồ án tốt nghiệp KTS - QH chi tiết khu du lịch nghỉ mát Bến Bèo, Cát Hải, Hải Phòng
gach bong-11165279_488849347939532_8637004681380755261_n Đồ án tốt nghiệp KTS - QH chi tiết khu du lịch nghỉ mát Bến Bèo, Cát Hải, Hải Phòng
gach bong-11169974_488849294606204_6461357557220142762_n Đồ án tốt nghiệp KTS - QH chi tiết khu du lịch nghỉ mát Bến Bèo, Cát Hải, Hải Phòng
gach bong-11201893_488849147939552_4052931843795277189_n Đồ án tốt nghiệp KTS - QH chi tiết khu du lịch nghỉ mát Bến Bèo, Cát Hải, Hải Phòng
gach bong-11209628_488849134606220_6055041095278660716_n Đồ án tốt nghiệp KTS - QH chi tiết khu du lịch nghỉ mát Bến Bèo, Cát Hải, Hải Phòng
gach bong-11254729_488849204606213_6957884604244222153_n Đồ án tốt nghiệp KTS - QH chi tiết khu du lịch nghỉ mát Bến Bèo, Cát Hải, Hải Phòng
Tổng hợp bởi Kiến trúc 360, nguồn từ Tot Nghiep Pdu