Đồ án tốt nghiệp KTS – Resort bãi Bắc Đà Nẵng

Đồ án tốt nghiệp KTS – Resort bãi Bắc Đà Nẵng

SVTH: Tạ Văn Tân

Lớp: 510110048
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư trường ĐH Phương Đông – Hà Nội

gach bong-11263039_774887472627127_2338174185063696990_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Resort bãi Bắc Đà Nẵng

gach bong-10608511_774891829293358_4407225337799983879_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Resort bãi Bắc Đà Nẵng
gach bong-10914862_774887245960483_4967223846496497358_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Resort bãi Bắc Đà Nẵng
gach bong-11011040_774887019293839_212331154211696218_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Resort bãi Bắc Đà Nẵng
gach bong-11078263_774891775960030_5140203725691271707_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Resort bãi Bắc Đà Nẵng
gach bong-11118635_774887182627156_7562419361365381241_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Resort bãi Bắc Đà Nẵng
gach bong-11147866_774887455960462_3979969426099524147_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Resort bãi Bắc Đà Nẵng
gach bong-11165156_774887315960476_9093635026905033503_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Resort bãi Bắc Đà Nẵng
gach bong-11289044_774887105960497_1614447357641061840_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Resort bãi Bắc Đà Nẵng
gach bong-11313013_774887669293774_3486326124733195084_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Resort bãi Bắc Đà Nẵng
gach bong-11336933_774887032627171_3237485462852612391_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Resort bãi Bắc Đà Nẵng
Tổng hợp bởi Kiến trúc 360, nguồn từ Tot Nghiep Pdu