Đồ án tốt nghiệp KTS – Trung tâm văn hoá Kinh Bắc

Đồ án tốt nghiệp KTS – Trung tâm văn hoá Kinh Bắc

SVTH: Nguyễn Hồng Dương

Lớp: 510110309
Đồ án tốt nghiệp KTS trường ĐH Phương Đông – Hà Nội
gach bong-10931121_1009520802425611_438713552639008123_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Trung tâm văn hoá Kinh Bắc


gach bong-11000116_1009520039092354_4063605827419345300_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Trung tâm văn hoá Kinh Bắc
gach bong-11049443_1009520132425678_8919314823056883727_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Trung tâm văn hoá Kinh Bắc
gach bong-11129898_1009520485758976_7257567347692879481_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Trung tâm văn hoá Kinh Bắc
gach bong-11206464_1009520455758979_9091660415211829244_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Trung tâm văn hoá Kinh Bắc
gach bong-11270238_1009520142425677_1198510832326478224_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Trung tâm văn hoá Kinh Bắc
gach bong-11270304_1009520429092315_2071845768427428767_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Trung tâm văn hoá Kinh Bắc
gach bong-11313113_1009520399092318_6158984599222512926_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Trung tâm văn hoá Kinh Bắc
gach bong-11334239_1009520269092331_6986829665207469259_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Trung tâm văn hoá Kinh Bắc
gach bong-11336884_1009520682425623_3999578048527676377_o Đồ án tốt nghiệp KTS - Trung tâm văn hoá Kinh Bắc
Tổng hợp bởi Kiến trúc 360, nguồn từ Tot Nghiep Pdu